Courses

B1- Prüfungstraining

Du möchtest bald die B1- Prüfung machen und brauchst Unterstüzung? Dann lass uns gemeinsam die Grammatikthemen von dem gesamten B1- Niveau wiederholen und die Prüfungsaufgaben durchgehen.

Je nachdem an welcher Prüfungsform( Goethe Zertifikat/ Telc)  du dich teilnimmst werde ich die Materialien angepasst für dich vorbereiten, sodass du   dich bestens vorbereitet bist für die Prüfung. 

Khoá luyện thi B1 sẽ giúp các bạn hệ thống lại ngữ pháp của trình độ B1. Bên cạnh đó chúng ta sẽ làm quen với các dạng bài thi dành cho trình độ ở bốn kỹ năng nghe/ nói/ đọc/ viết. Khoá học sẽ giúp các bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất, giúp các bạn đạt được kết quả mà các bạn mong muốn. 

Are you ready to start learning?